Willkommen !
Bonvenon !
Esperanto-Buchversand
Fachversand für Esperanto und Interlinguistik
Libroservo de Germana Esperanto-Asocio
Vi mendas - mi sendas
103-a UK 2018 Lisbono
La 103-a Universala Kongreso de Esperanto: 28 julio - 04 aŭgusto en Lisbono, Portugalio
Aliĝilo estas havebla de via peranto en Germanio:

Dr. Wolfgang Schwanzer (UEA), Pfarrer-Seeger-Str. 9, 55129 Mainz

Retpoŝto (bv. forigi la 4 XXXX): wolfgang.schwanzer@XXXXesperanto.de
Telefono: 06136-46232

Konto: Dr. Schwanzer (UEA); Mainzer Volksbank;

IBAN: DE03 5519 0000 0400 5790 17 ; BIC: MVBMDE55

Grava: Se vi sendas la aliĝilon al mi, bv. pagi ankaŭ la kotizon al mia konto!

Jen por elŝuti: aliĝilo Lisbono (PDF)